Back to home page

Tweet-tweet

  Tentang Blog Ini

  ...lebih bersifat komentar tentang isu sosial. Blog ini jarang ada entri baru. Ada masa, aku tulis. Tak cukup masa, aku tak tulis.
  Oleh Tawel SenseiHubungi

  Hembusan boleh dilanggan secara
  e-mel atau pun RSS. (?)


  7 - Jangan Pandai-Pandai Ijtihad

  28 Januari 2006 • 1 Komen
  Contoh-contoh yang diberikan dalam bab Kehandalan Para Imam Mujtahid Bahagian 1 dan 2, hanyalah memperlihatkan beberapa metodologi fiqh yang wajib diketahui oleh seseorang mujtahid untuk memahami dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadith, dan seterusnya menggabungkan dalil-dalil tersebut secara lengkap dan komprehensif bagi mendatangkan sesuatu hukum.

  Dalam bab Kehandalan Para Imam Mujtahid, kita telah berjumpa dengan hadith sahih tentang Nabi saw mendedahkan pehanya sewaktu pulang dari Khaibar, yang mana ia bertentangan dengan beberapa hadith lain, yang mana Nabi saw telah menyuruh para Sahabat supaya menutup peha kerana ia adalah sebahagian dari aurat. Masalah ini telah pun diselesaikan dengan menggunakan kaedah fiqh: "Arahan lisan yang jelas dari Nabi Muhammad saw diberikan keutamaan daripada amalan/kelakuan/tindak-tanduk Baginda saw."

  Prinsip fiqh yang kedua, takhsis atau pun batasan, digunakan untuk membataskan hukum yang umum, supaya ia menjadi lebih spesifik. Dalam bab Kehandalan Para Imam Mujtahid II, contoh prinsip takhsis ini telah ditunjukkan dalam hal yang berkaitan tentang makanan golongan Ahli Kitab. Prinsip yang ketiga ialah nasikh wa mansukh, iaitu "hukum yang awal dimansuhkan oleh hukum yang terkemudian", seperti mana dalam kes hukum wanita melawat kubur. Sila rujuk bab yang sama.

  3 contoh tersebut hanyalah sebahagian daripada timbunan prinsip dan metodologi fiqh yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih teks-teks dari Al-Quran dan hadith.[1] Seseorang yang ingin bermujtahid wajib mengetahui kesemua prinsip dan metodologi tersebut.

  Setakat ini, masyarakat Islam tidak pernah hidup tanpa didampingi oleh golongan-golongan yang mampu berijtihad. Golongan ini akan memberikan penyelesaian kepada permasalahan-permasalahan baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah saw. Mereka ini adalah golongan yang sangat penting kepada umat Islam. Bahkan, para ulama telah memberitahu kita bahawa apabila tiada seorang pun umat Islam yang boleh berijtihad pada satu-satu zaman, seluruh komuniti tersebut telah pun melakukan satu dosa yang agak serius.

  Pintu Ijtihad Telah Ditutup?

  Daripada apa yang telah kita bincangkan setakat ini, kita akan mendapati bahawa pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Kita akan sentiasa memerlukan golongan mujtahid bagi menyelesaikan masalah-masalah baru yang wujud. Pintu ijtihad tidak pernah ditutup, dan tidak boleh ditutup.

  Namun demikian, selepas zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal, institusi ulama tidak menerima dakwaan dari sesiapa pun yang mendakwa dirinya telah melakukan satu ijtihad mutlak. Jika anda mengkaji bersungguh-sungguh tentang legasi intelektual mereka, dari mana-mana ulama yang mahir tentang sejarah empat Imam tersebut, maka anda tidak akan berasa susah untuk memahami mengapa ijtihad mutlak sudah tidak diterima lagi selepas kematian mereka.

  Malangnya, hari ini wujud golongan yang terlalu mengidam untuk berijtihad. Mereka menujukan istilah "konservatif yang sempit fikiran" kepada golongan yang yang berpegang kepada fatwa dan pendapat-pendapat para ulama dari mazhab yang empat. Bagi mereka, mengikut mazhab akan menjumudkan fikiran. Sebenarnya, golongan seperti itu adalah jahil dan kemungkinan tidak tahu langsung kelayakan yang diperlukan untuk melakukan ijtihad. Mereka ini dengan sewenang-wenangnya membuka pintu ijtihad untuk diri mereka [2].

  Untuk menegaskan bahawa seseorang mujtahid itu tidak maksum, adalah satu perkara yang remeh jika hendak dibandingkan dengan hasil kerja mereka. Seorang ahli matematik yang hebat juga tidak terlepas dari kesilapan kecil apabila membuat kiraan kalkulus. Namun demikian, untuk mencari kesilapan pada seseorang yang sudah sangat mahir lagi handal dalam bidang mereka, kebarangkaliannya adalah sangat kecil.

  Tetapi hari ini mungkin, kelayakan yang paling jarang dijumpai pada diri seseorang yang ingin berijtihad ialah ilmu yang lengkap tentang Al-Quran dan kitab-kitab hadith muktabar. Sebagai contoh, hari ini wujud segelintir golongan yang ingin menilai semula beberapa hukum fiqh yang sudah lama diselesaikan oleh para ulama dari empat mazhab yang ada. Salah satu caranya adalah dengan mendaifkan hadith sahih yang berkaitan dengan hukum fiqh yang ingin dinilai semula itu. Cara ini adalah tidak betul sama sekali kerana masih banyak lagi hadith-hadith lain, yang memiliki sanad-sanad yang berbeza, yang memperkatakan tentang hukum tersebut.

  Di samping itu, proses untuk menentukan sama ada sesuatu hadith itu sahih atau daif, daif atau maudhuk, dan sebagainya, memerlukan seorang yang hafiz hadith, seperti Imam Bukhari, Muslim, Dhahabi, Ibnu Kathir, atau Suyuti, yang mana mereka ini telah menghafaz sekurang-kurangnya 100,000 buah hadith - termasuk sanad, matan, dan sebagainya.

  Hari ini, apabila tiada seorang pun penghafaz hadith yang hidup dalam dunia Islam, maka kita tidak boleh menerima apa-apa penilaian semula hadith dari mana-mana pihak yang ingin mengelaskan semula status hadith, tidak kira sebesar mana populariti mereka. Melainkan usaha itu disokong oleh hasil-hasil karya penghafiz hadith yang sebelumnya. Oleh itu, kita perlu berhati-hati dengan golongan yang sewenang-wenangnya mendaifkan hadith-hadith sahih, seperti dari Kitab Imam Bukhari dan Muslim. Ini kerana hadith-hadith yang ada di dalam kitab tersebut telah disahkan sahih oleh kesemua ulama dari empat mazhab yang ada.

  Bersambung dalam "Taqlid Kepada Mazhab".

  Sila baca bab-bab sebelumnya:
  1. Mengapa Perlu Bermazhab?
  2. Memahami Al-Quran & Sunnah
  3. Kriminal Dalam Ijtihad
  4. Kriminal Dalam Ijtihad II
  5. Kehandalan Para Imam Mujtahid
  6. Kehandalan Para Imam Mujtahid II

  Nota Kaki

  [1] Penulisan ini tidak bertujuan untuk membincangkan kesemua metodologi tersebut. Tiga metodologi yang dipilih dalam penulisan ini hanya dibincangkan bagi memperlihatkan kepada kita betapa tinggi tahap keilmuan yang diperlukan untuk menjadi seorang mujtahid, iaitu seorang yang mengeluarkan hukum, halal atau haram, wajib atau sunat, dan sebagainya.

  [2] Antara contoh jelas yang berlaku di Malaysia ialah apabila Astora Jabat membuat fatwa tiada azab kubur. Padahal, perkara azab kubur ini telah pun diselesaikan oleh para ulama dari keempat-empat mazhab dan semuanya berijmak bahawa azab kubur itu wujud.
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Jangan Guna Haloscan!

  22 Januari 2006 • 0 Komen
  Kalau ada komen yang ingin diberikan pada mana-mana entri, sila gunakan komen Blogger. Jangan guna Haloscan.

  Saya dalam proses untuk memindahkan komen-komen di Haloscan yang "terselamat" kepada Blogger (of course manually!!)

  Kenapa saya kata "terselamat"? Sebabnya ialah Haloscan tak simpan semua komen. Bila komen baru datang, komen yang lama akan dibuang secara automatik. Kalau tak silap, ada 100++ komen telah hilang!! Minta maaf kepada pemberi komen. Panjang anda tulis, tapi sekarang dah lenyap.

  Jadi sila gunakan Blogger kalau mahu komen. Jangan guna Haloscan! Bila saya dah siap pindahkan komen-komen di Haloscan ke Blogger secara manual, akan saya hapuskan Haloscan dari terus menjadi penghuni blog ini.

  Katakan tidak pada Haloscan!
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  6 - Kehandalan Para Imam Mujtahid II

  3 Komen
  Bila ilmu yang luas dan dalam (Rujuk Kriminal Dalam Ijtihad II untuk memahami maksud luas dan dalam) tentang Al-Quran dan Hadith tidak wujud, ditambah pula jahil tentang metodologi fiqh untuk menggabungkan hadith-hadith secara lengkap dan komprehensif, janganlah sesekali untuk kita menafsirkan sesuatu hukum hanya dengan membaca satu dua hadith sahih. Awas, anda akan terjerat dalam kejahilan dan seterusnya melakukan satu jenayah keilmuan!!

  Dalam bab Kehandalan Para Imam Mujtahid, kita telah melihat salah satu contoh kaedah fiqh yang digunakan untuk memahami hadith-hadith sahih yang kelihatan saling bertentangan. Kali ini kita akan melihat dua lagi kaedah fiqh. Oleh itu, perhatikan satu lagi contoh hadith bertaraf hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi bahawa Rasulullah saw "mencela wanita-wanita yang melawat kubur".

  Tetapi, para ulama mengatakan bahawa pengharaman wanita untuk melawat kubur telah pun dimansuhkan oleh satu hadith sahih riwayat Imam Muslim yang bermaksud: "Aku pernah mengharamkan kamu melawat kubur, tetapi sekarang pergilah lawat."

  Bagi yang memiliki kitab Sahih Muslim versi Arab, sila rujuk Kitab #22, hadith #4866. Pada matan hadith tersebut perkataan fa zuruha (sekarang pergilah lawat) digunakan. Walau pun fa zuruha merujuk kepada lelaki, atau lebih tepat lagi kepada satu kumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang lelaki, tetapi satu lagi hadith sahih dari Imam Muslim jelas menunjukkan kebenaran melawat kubur, baik bagi lelaki atau perempuan.

  Pada hadith tersebut, "Aisyah telah bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang apakah yang patut dibacanya jika dia pergi melawat kubur. Nabi Muhammad saw menjawab: "Baca: 'Kesejahteraan kepada orang-orang beriman dan umat Islam yang tinggal di sini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang telah pergi mendahului kami dan mereka yang sesudah kami. InsyaAllah, kami akan turut sama menyertai kamu semua kelak."

  Hadith ini secara jelas memberikan kebenaran kepada Aisyah ra untuk melawat kubur demi untuk membaca doa yang Nabi ajarkan kepadanya itu. Kalaulah melawat kubur itu haram bagi wanita, maka mustahil bagi Nabi untuk mengajarkan doa tersebut kepada isterinya, iaitu Aisyah. [1]

  Oleh itu, seseorang itu mestilah mengetahui kesemua hadith-hadith yang dipetik dalam bab ini, dan juga kaedah fiqh nasikh wa mansukh (hukum yang awal dimansuhkan oleh hukum yang terkemudian), apabila ingin mengeluarkan kesimpulan hukum fiqh pada hadith yang membuktikan bahawa Rasulullah saw mencela para wanita yang melawat kubur - yang mana hadith ini telah pun dimansuhkan oleh hadith yang kedua, dan kemudian disahkan pula oleh hadith yang ketiga. [2]

  Makanan Golongan Ahli Kitab

  Pertimbangkan ayat Al-Quran yang berikut:
  "Makanan untuk golongan Ahli Kitab (Kristian dan Yahudi) adalah halal untukmu, dan makananmu adalah halal untuk mereka..."
  (Al-Maidah, 5)

  Sekilas pandang, ayat ini menyatakan bahawa kita boleh memakan apa sahaja yang dimakan oleh golongan Ahli Kitab. Sebenarnya, hukum yang umum ini tertakluk kepada takhsis, atau pun batasan, oleh satu lagi hukum yang lebih spesifik yang membuktikan bahawa sesetengah makanan Ahli Kitab, seperti babi, atau pun haiwan yang tidak disembelih mengikut kaedah Islam, adalah haram dimakan oleh umat Islam.

  Kejahilan tentang kaedah takhsis ini begitu lazim dan mudah dijumpai di kalangan umat Islam yang terlalu mengidam untuk menjadi imam mujtahid [3]. Kita akan selalu mendengar mulut mereka mengeluarkan hukum-hukum yang umum dengan berkata, "Tapi Al-Quran kata begini", atau "Hadith ini mengatakan demikian", dengan tanpa memetik hukum yang lebih spesifik dari hadith-hadith dan ayat Al-Quran yang lain, yang membataskan sesuatu hukum yang umum seperti dalam ayat Al-Quran di atas.

  Oleh itu, apabila anda berhadapan dengan golongan seperti ini, jawablah, "Betul wahai saudaraku. Al-Quran memang kata 'Makanan untuk Ahli Kitab adalah halal untuk kita'. Tapi apa lagi yang Al-Quran kata tentangnya?" Atau "Ya, hadith dari Sahih Bukhari memang menunjukkan Nabi pernah menayangkan pehanya di khalayak ketika pulang dari Khaibar. Tapi apa lagi hadith-hadith lain kata tentang aurat?"

  Bersambung dalam "Jangan Pandai-Pandai Ijtihad".

  Oleh kerana artikel ini bersiri, maka anda hanya berupaya memahami penulisan ini dengan membaca bab-bab sebelumnya mengikut turutan yang diberi:
  1. Mengapa Perlu Bermazhab?
  2. Memahami Al-Quran & Sunnah
  3. Kriminal Dalam Ijtihad
  4. Kriminal Dalam Ijtihad II
  5. Kehandalan Para Imam Mujtahid

  Nota Kaki

  [1] Para ulama sebulat suara mengatakan bahawa melawat kubur sunat hukumnya bagi lelaki. Bagi wanita pula, terdapat khilaf atau perselisihan tentangnya. Para ulama yang berpendapat bahawa wanita tidak boleh melawat kubur adalah berdasarkan pemahaman hadith yang terdapat dalam bab ini, iaitu hadith dari Sahih Muslim, Kitab #22, Hadith #4866. Fa zuruha tidak merujuk kepada jantina perempuan.

  Sheikh Nuh Ali Salman, iaitu Mufti di Jordanian Armed Forces, telah meletakkan komennya pada kitab Reliance of Traveller. Kata beliau, "Pendapat paling kukuh dalam mazhab Shafi'i ialah wanita boleh melawat kubur, selama mana ia tidak membawa kepada perkara-perkara bida'ah seperti menangis meronta-ronta, percampuran lelaki dan wanita, dan perkara-perkara yang sepertinya. Hadith-hadith yang melarang wanita dari menziarahi kubur telah diintepretasikan oleh para ulama dari mazhab Shafi'i. Mereka berpendapat, hadith tersebut hanya digunapakai pada masa sebelum berlakunya pemansuhan larangan tersebut seperti yang dijelaskan pada hadith di atas." Boleh juga rujuk Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

  [2] Oleh itu, apabila kita membaca mana-mana hadith sahih/hasan, janganlah terus memahami hadith tersebut bulat-bulat tanpa mengetahui apakah syarah dan huraian hadith tersebut.

  [3] Mungkin kerana inilah saya kerap berjumpa dengan orang-orang Arab yang tidak kisah makan di mana-mana restoran yang jelas lagi sahih menghidangkan daging dari haiwan yang tidak disembelih mengikut kaedah Islam (Saya berada di negara Barat sekarang).
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Artikel 121 (1A)

  20 Januari 2006 • 0 Komen
  Satu lagi isu timbul - isu yang melibatkan kedaulatan agama Islam di tanah air kita. Dulu kes Majlis Perundingan Antara Agama (IFC). Lepas tu kes Jeslina Hashim kena tangkap yang kemudian isu 'polis moral' jadi besar.

  Tak mahu cakap banyak kerana dah ada orang yang bercakap lebih banyak tentang hal ini. Boleh baca artikel Pakdi tentang isu ini: Apa Itu Artikel 121 (1A)?*
  ---

  * Pautan sudah pun dibuang kerana laman ini sudah tiada lagi.
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Qasida Burda

  16 Januari 2006 • 21 Komen  I just bought a new collection of Qasida Burda - a masterpiece poem that was written by Egyptian Sufi scholar, Imam Sharifuddin al-Busiri. I am quite happy right now! Can't really wait for the parcel to be delivered at my door.

  I had already purchased the commercial version of this Qasida Burda that was published by Guidance Media. You can go here to see that version. This version was sung by Ahbab al-Mustafa, the most recognized nasheed artist in the Hijjaz. However, I can't really wait for the next volume to be released. That volume only has 6 chapters out of 10 chapters in total. So, the remaining 4 chapters will be recorded in volume 2. By the way, Ahbab al-Mustafa sings the Qasida Burda beautifully in an original Yemeni nasheed style.

  However, in the version that I bought today, The Burda, it was sung in an Andalusian style by Fez Singers - a Moroccan nasheed artist. This Burda is one of major project of Sheikh Hamza Yusuf. I personally think this version is more soul-lifting and more harmony than the previous one. But, I can't really judge it since I only listened to the samples given. Good point about this version is that, it has a total 10 chapters and its length spreads over 3 CDs. The bad point? Of course, the price is higher than Ahbab al-Mustafa. But, I will never regret for this investment. It worths my money. It got 3 CDs and a book contains the lyric and English translation of original Qasida Burda.

  Although Alhambra Productions has discounted the price of The Burda, I did not buy from there since I can't register. I don't know what is their problem. Only people from UK, Australia, US, UAE, Canada and Malaysia can register easily without any need to call them by phone! This annoys me.

  So I googled the web to find other online stores that sell The Burda in a very reasonable and affordable price. At last I found this store. The price is undiscounted, but I get a free bonus book and the shipping and handling cost is cheaper than the Alhambra Productions.

  You may found this link very helpful if you want to get a basic history of Qasida Burda. I also want you to read this article from BBC. The following is extracted from the last paragraph:

  Imam al-Busiri died in Alexandria, Egypt in the year 1295 CE. His grave is well known and is connected to a large mosque. His poem embellishes its walls. The Burda was also engraved on the Prophet's mosque in Madina, upon its inhabitant be the best of prayers and peace. There it adorned its walls and reminded believers for centuries before being erased by people who could not comprehend it. There is still one line left that has not been removed:
  He is the beloved whose intercession is hoped for
  As arms against a host of relentless calamities.
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Cinta Noraimi & Tuan Azman

  15 Januari 2006 • 3 Komen
  Membaca kisah pertunangan Noraimi Ghazali, 22 tahun, dengan jejaka pilihannya Tuan Azman Tuan Ludin, 31 tahun, iaitu seorang suami yang disimbah asid oleh isterinya gara-gara ingin berpoligami membuatkan saya tersentak.

  Saya berjumpa lagi dengan kejijikan dan kejelekan sifat orang-orang Melayu yang rata-ratanya beragama Islam.

  Jika anda bertanya pendapat saya tentang kisah itu, saya kagum dengan gadis yang sebaya umurnya dengan saya itu. Dia jatuh cinta pada lelaki itu bukan sebab paras rupa.

  Katanya, dia jatuh cinta kerana kagum dengan ketabahan tunangnya itu menghadapi musibah - yang mana ia adalah musibah yang agak berat untuk ditanggung oleh kita semua.

  Dia disimbah asid oleh isterinya, mukanya dan separuh badannya cacat seumur hidup, dan kecacatan itu pula adalah sangat-sangat mengerikan. Kemudian, bekas kekasihnya yang ingin dijadikan isterinya nombor dua lari meninggalkannya kerana takut dengan perubahan fizikal yang telah berlaku pada Tuan Azman. Ya, wanita itu jenis yang memandang paras rupa.

  Apa yang saya ingin bawa kalian berfikir adalah sifat orang Melayu kita yang suka sangat mengumpat dan mengutuk pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Mengapakah kita perlu untuk mengumpat dan mengeji pertunangan Noraimi dan Tuan Azman itu sebagai pertunangan Beauty & The Beast? Mengapa dicaci jejaka pilihan Noraimi itu? Apakah mereka telah melakukan dosa dan kemungkaran dengan bertunang dan seterusnya ingin mendirikan masjid itu?

  Inilah sifat sebahagian orang Melayu kita - suka mengumpat, mengeji, dengki dengan orang lain dan lain-lain lagi. Entah sejak bila orang kita ini suka memandang paras rupa dan harta dalam menilai buruk baik seseorang itu. Ini adalah realiti dan sekarang ia telah menjadi budaya masyarakat Malaysia! Ini semua adalah budaya zaman Jahiliyyah.

  Kita mungkin akan mencapai taraf negara maju dalam masa kurang 15 tahun. Ya, kita mungkin maju dari segi materialistik, tapi dari segi mentaliti, kita mungkin perlukan masa 1000 tahun untuk mencapai mentaliti rakyat negara maju.

  Saya malu dengan sikap orang kita yang suka mengeji.
  ---

  Boleh baca keratan akhbar di:
  - Harian Metro Online
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Wahhabi 5 - Mengapa Ihya 'Ulumuddin Tetap Bertahan?

  14 Januari 2006 • 23 Komen
  Hari ini, makin ramai nampaknya golongan yang ingin berlagak pandai. Lagaknya seperti lebih pandai dan bestari dari para ulama terdahulu yang memang sah lebih alim, warak dan kukuh imannya dari mereka semua. Hari ini, wujud generasi yang hanya sekadar graduate dari Al-Azhar, UIA, dan sebagainya yang tak habis-habis mempersoalkan isu-isu yang tidak membawa kemajuan kepada ummah seperti mempertikaikan kewajiban bermazhab, mengkritik umat Islam yang bertaklid, membida'ahkan sana-sini, memperdebatkan perkara fiqh yang furu' dan sebagainya.

  Saudara saudari seIslamku! Itu semua tidak membawa faedah yang besar kepada ummah. Ia hanya membawa kepada perpecahan. Salah satu isu yang tak relevan untuk diketengahkan ialah berkenaan kitab Ihya 'Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali.


  Antara cebisan manuskrip asli Kitab Ihya 'Ulumuddin. Ihsan dari al-Ghazali's Website.


  Pernah saya mendengar kritik dan 'suara-suara' yang bencikan kitab tersebut. Pernah saya mendengar ada golongan yang ingin menghumban kitab tersebut jauh-jauh. Ada orang tak mahu sentuh langsung kitab itu. Ada dakwaan mengatakan kitab Ihya mengandungi banyak hadith-hadith daif dan maudhuk. Maka kitab tersebut adalah sangat berbahaya!!! Saya adalah dari kalangan yang amat menitikberatkan kedudukan sesuatu hadith. Memandang sepintas lalu pada dakwaan tersebut, maka saya pun nampaknya perlu menjauhi kitab tersebut. Tapi perlukah saya?

  Pernahkah kalian terfikir mengapa kitab Ihya ini tetap bertahan walaupun ia dikatakan ada mengandungi hadith-hadith maudhuk (iaitu hadith palsu)?

  Untuk menjawab soalan ini, saya akan menterjemahkan artikel yang dijawab oleh Sheikh Amjad Rasheed. Jawapan beliau adalah dalam bentuk audio yang kemudian ditranskripkan oleh Saudari Huma Shah yang merupakan salah seorang staf di SunniPath. Transkrip tersebut yang berbahasa Arab kemudiannya diterjemahkan dalam Bahasa Inggeris oleh Sheikh Faraz Rabbani yang merupakan seorang tenaga pengajar di SunniPath. Saya berharap terjemahan saya dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia tidak akan lari jauh dari isi artikel yang sebenar.

  Sebelum membaca terjemahan yang akan siap tidak lama lagi itu (InsyaAllah) ingin saya nasihatkan kepada sesiapa yang baru ingin berjinak-jinak dengan kitab Ihya 'Ulumuddin itu supaya meneruskan usaha anda itu. Jangan termakan hasutan puak-puak yang membenci ilmu tasawwuf dan kitab Ihya tersebut. Kepada yang sudah berjinak pula, teruskan pembacaan anda. Kepada yang sudah khatam berjinak, pasti kalian dapat melihat betapa unggulnya kitab masterpiece Imam Al-Ghazali tersebut.

  Jangan takut untuk membacanya. Keempat-empat mazhab yang ada mengiktiraf kitab tersebut. Mustahil para ulama terbilang dari keempat-empat mazhab itu terlepas pandang bahaya (iaitu bahaya ancaman api neraka) akibat membaca kitab tersebut.

  After all, Ihya deals with your heart. Diseased heart will face great troubles in the Day of Judgement and Ihya tries to prevent it.

  Bersambung di BAHAGIAN 2, iaitu terjemahan artikel tersebut.
  ---

  Berikut adalah 2 lagi manuskrip asal kitab Ihya. Sila klik untuk melihat dalam resolusi yang lebih besar.

  Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Islamic Reformation or Islamic Renaissance?

  11 Januari 2006 • 1 Komen
  Anak Alam had e-mailed me a reliable and brilliant article. It discusses the pathology of jihad that has troubling the Muslim community entirely, all over the world - especially in the West after September 11 tragedy and July 7th (i.e. the London bombing).

  The article that was written by Dr Hisham al-Zoubeir also includes the fatwa given by Sidi Afifi al-Akiti, a Malaysian faqih who was trained in traditional madrasas in Indonesia, Malaysia, and many other Muslim world.

  Just take a quick look. If you are really interested on the subject, you should read, analyze and digest it carefully. It may answer many questions that were raised by your non-muslim friends. Plus, it only consists of 6 pages!

  You may download here: Islamic Reformation or Islamic Renaissance?
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  5 - Kehandalan Para Imam Mujtahid

  08 Januari 2006 • 0 Komen
  Apabila memperkatakan tentang keluasan ilmu seseorang mujtahid, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah telah mencatatkan bahawa seorang pelajar Imam Ahmad Bin Hanbal, iaitu Muhammad Bin 'Ubaidullah Bin al-Munadi telah mendengar seorang lelaki bertanya kepada Imam Ahmad: "Apabila seseorang telah menghafaz 100,000 hadith, adakah dia boleh digelar seorang ulama fiqh?"

  Imam Ahmad menjawab: "Tidak boleh."
  Lelaki itu bertanya: "Kalau 200,000?"
  Imam Ahmad: "Tidak boleh."
  Lelaki itu: "Kalau 300,000?"
  Imam Ahmad: "Tidak boleh."
  Lelaki itu: "400,000?"

  Imam Ahmad kemudian memberikan isyarat tangan yang memberi maksud "Lebih kurang banyak itu." [1]

  Dalam perbualan di atas, Imam Ahmad bermaksud bahawa frasa 'hadith' yang digunakan dalam pertanyaan lelaki tersebut, sebagai semua hadith dari Rasulullah saw yang terdiri dari pelbagai jenis sanad (rantaian periwayat hadith), iaitu sanad yang berbeza dikira sebagai set hadith yang berlainan, walaupun isi kandungan hadith (matan) tersebut adalah sama. Oleh itu, jumlah 400,000 yang dikatakan itu adalah terdiri dari hadith-hadith berulang.

  Walaupun setelah mengabaikan hadith-hadith berulang tersebut, dan hanya mengambil hadith-hadith yang diterima sebulat suara oleh semua ulama, sama ada sahih atau hasan, jumlah hadith yang perlu diketahui oleh seseorang mujtahid adalah kira-kira 10,000 buah. Hadith-hadith yang berjumlah 10,000 ini bukan sekadar apa yang terdapat dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim sahaja, malah pada kitab-kitab hadith lain yang dikarang oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan lain-lain lagi.

  Seseorang yang ingin mengeluarkan fatwa tentang haram atau halal, wajib atau sunat, mestilah mengetahui kesemua hadith-hadith bertaraf sahih dan hasan yang berjumlah kira-kira 10,000 buah itu, di samping turut mengetahui kesemua kitab-kitab muktabar yang berkaitan dengan hadith-hadith tersebut. Selain itu, seseorang yang ingin berijtihad juga mesti boleh menggabungkan hadith-hadith sahih yang kelihatan seperti saling bertentangan di antara satu sama lain.

  Bagaimanakah para Imam Mujtahid menggabungkan hadith-hadith tersebut?

  Ijtihad

  Pada bab yang lalu, Kriminal Dalam Ijtihad II, kita telah pun diperlihatkan contoh-contoh hadith (sama ada sahih atau hasan), yang saling bertentangan, telah digabungkan dengan menggunakan kaedah fiqh: "Suruhan dan arahan lisan yang jelas dari Rasulullah saw diberikan prioriti daripada apa yang Baginda lakukan." Bab ini akan memperjelaskan kaedah tersebut.

  Terdapat beberapa hukum yang Allah syariatkan, hanya boleh diaplikasikan kepada Nabi Muhammad sahaja. Contohnya, apabila Rasulullah pergi berperang, Baginda tidak dibenarkan untuk berundur, tidak kira betapa besar jumlah musuh. Ataupun seperti kewajiban solat tahajjud yang dikhaskan untuk Baginda seorang, padahal ia hanyalah satu amalan sunat bagi kita semua. Ataupun seperti kebenaran yang hanya diberikan kepada Baginda seorang sahaja untuk berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka. Ataupun seperti kebenaran kepada Nabi untuk memiliki lebih dari 4 orang isteri - yang mana ia menunjukkan sifat Allah yang Maha Bijaksana dalam memastikan umat Islam dapat mengetahui amalan-amalan harian Rasulullah dengan lebih lengkap dan terperinci, iaitu lebih ramai isteri maka lebih mudahlah untuk memerhati dan mengingat segala amalan Rasulullah.

  Jadi, oleh kerana para Imam Mujtahid sedar bahawa beberapa hukum hanya khas untuk Rasulullah saw, maka mereka telah mewujudkan kaedah fiqh tersebut. Melalui kaedah ini, apabila kita berjumpa dengan hadith tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah seorang sahaja, seperti mendedahkan bahagian pehanya ketika pulang dari Khaibar, dan kemudian ada pula hadith yang menyuruh para Sahabat menutup bahagian peha kerana ia adalah sebahagian dari aurat, maka suruhan lisan tersebut (iaitu menutup peha) diberikan prioriti atau keutamaan dan ia wajib digunapakai oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini.

  Dalam contoh penggabungan hadith-hadith tersebut yang sekilas pandang adalah saling bertentangan, kita boleh melihat bahawa untuk menjadi seorang ulama fiqh, seseorang itu memerlukan pemahaman serius dalam bidang ilmu hadith - baik dari segi keluasan ilmu dan juga kedalaman intepretasi sesuatu hadith tersebut. Seseorang yang hanya tahu beberapa buah hadith, ditambah pula dengan penguasaan Al-Quran yang tidak mantap, kemudian buta pula bahasa Arab, adalah antara contoh individu yang tidak layak mengeluarkan ijtihad - sama ada ijtihad untuk dirinya atau untuk orang lain. Dalam kes ini, mereka perlulah bertaqlid kepada salah satu mazhab [2].

  Maka, seseorang yang mengeluarkan fatwa hanya dengan bersandarkan kepada hadith sahih Nabi pulang dari Khaibar itu [3], dengan mengatakan "para ulama telah silap, dan hadith adalah benar", telah melakukan kesilapan dan jenayah besar disebabkan oleh kejahilannya sendiri.

  Bersambung dalam bab "Kehandalan Para Imam Mujtahid II"

  Sila baca bab-bab sebelum ini:
  1. Mengapa Perlu Bermazhab
  2. Memahami Al-Quran & Sunnah
  3. Kriminal Dalam Ijtihad
  4. Kriminal Dalam Ijtihad II

  Nota Kaki

  [1] Muhammad Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I'laam al-muqaqqiin 'an Rabb al-'Alamin.

  [2] Isu taqlid akan dibincangkan dalam beberapa bab lagi.

  [3] Tentang hadith ini, pernah sekali saya bertanya kepada kawan saya: "Kenapa pemain bola Arab Saudi yang menyertai Piala Dunia memakai seluar pendek?" Kawan saya yang saya kira mungkin jahil waktu itu sekadar menjelaskan bahawa ada hadith sahih yang membuktikan Nabi saw pernah menampakkan bahagian pehanya (iaitu hadith Nabi pulang dari Khaibar). Ini sekadar contoh yang menunjukkan hadith-hadith sahih yang digunakan tanpa mengetahui hadith-hadith sahih lain yang memperkatakan tentang aurat dan juga pemahaman yang cetek terhadap ilmu hadith.
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Tidurlah Adikku Sayang...

  05 Januari 2006 • 2 Komen


  Letak gambar aje dulu. Nanti sambung =) Hehe. ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Autosurf Menyerang!!

  03 Januari 2006 • 4 Komen
  Baru-baru ini saya telah mengetahui apa itu program autosurf. Pada mula-mula saya memahami (walaupun tak berapa faham) modus operandi program ini, saya berasa ada persamaan dengan Skim Piramid atau Skim Cepat Kaya.

  Dalam dunia yang semakin materialistik dan wang menjadi kegilaan manusia, kita terlalu ghairah dalam mengumpulkan duit dan harta - tapi kadang-kadang kita terbabas. Walaupun ada insan-insan yang 'berjaya' dalam autosurf, tetapi jangan lupa ada yang tersungkur. Konsep ini sama seperti Skim Cepat Kaya atau dalam bahasa orang putihnya dipanggil Ponzi Scheme. Hanya peserta awal yang kaut untung (peratusannya amat kecil) tetapi peserta yang terkemudian akan rugi besar!! Tolong jangan dengar kata-kata manis insan yang 'berjaya' ini kerana ia terlalu sedikit berbanding mereka yang gagal, atau pun itu cuma lakonan penganjur program.

  Setakat yang saya tahu, masih tiada fatwa tentang autosurf ini - apakah ia halal atau haram. Pada satu forum ini, usaha sedang dijalankan bagi membongkar kejijikan autosurf dan seterusnya menentukan status autosurf ini (masih menunggu jawapan dari IslamOnline.net)

  Program ini memang mirip skim cepat kaya. Dan jika ia adalah cucu-cicit kepada skim tersebut, maka sah ia adalah haram di sisi Islam kerana sistemnya yang zalim dan tidak adil kepada SEMUA PESERTA!

  Mungkin kalian boleh melihat-lihat hasil kajian secara logik dan berfakta tentang autosurf ini DI SINI. Tetapi forum ini berbahasa Inggeris, tapi boleh tanya dalam Bahasa Malaysia kerana webmaster adalah orang Melayu.

  Saya tekankan sekali lagi: Biarpun ramai yang mendakwa program autosurf ini tidak sama seperti skim cepat kaya, tetapi jangan lupa bahawa lagi ramai yang mengkritik program ini. Pokok tidak bergoyang jika tiada angin. Berhati-hati!!

  UPDATE!!!
  baru-baru ini ada berita hangat tentang 12 Daily Pro yang konon-kononnya didakwa sebagai the most trusted autosurf. Sila ke Muslim Diary untuk melihat link video-video klip tentang:
  - BYU Dean Warns Students About Moneymaking (12 Daily Pro)
  - 12 Daily Pro Shuts Down; Investors Wait For Money?
  ¶ Teruskan membaca entri ini »

  Treat Your Anger

  01 Januari 2006 • 1 Komen


  Jika rasa hendak marah, ingatlah Allah selalu. ¶ Teruskan membaca entri ini »